Ormar

Det råder tillståndsplikt för att få ha orm.

Den främsta anledningen till att du behöver tillstånd för att ha orm som husdjur, är framför allt för att förhindra olycksfall. Det handlar även om att ta hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner inför ormar.

Att söka tillstånd

Tillstånd för att ha orm söker du hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Du behöver inte betala någon avgift för handläggning av ansökan om hållande av orm.

Läs mer här

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00