Eldning av trädgårdsavfall

Vi har alla ett ansvar att värna om vår utomhusluft. En felaktig eldning kan orsaka att en stor mängd nedsmutsning av vår luft sker. Det är därför bäst för både vår miljö och för våra trädgårdar att vi komposterar trädgårdsavfall.

Eldning

Bor du i ett detaljplanelagt område är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under perioden 1 oktober till och med 1 maj, men du bör kontrollera att inte eldningsförbud råder.

Under vissa perioder, då det är extremt torrt ute i skog och mark, kan räddningstjänsten även utfärda ett tillfälligt eldningsförbud.

Att elda trädgårdsavfall

När du ska elda trädgårdsavfall måste det vara torrt avfall som kvistar och grenar. Gräs och löv kan orsaka mycket rök och får därför inte eldas utan ska komposteras eller köras till en avfallsanläggning.

Eldning sker alltid under eget ansvar och du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att det inte leder till besvär för andra.

Ta hänsyn till dina grannar så att de inte blir störda av röken!

Eldningsförbud av trädgårdsavfall

Mellan den 2 maj och 30 september rådet det förbud att elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område. I Vaxholmskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka områden som är detaljplanelagda i Vaxholms stad.

I Vaxholm gäller även följande: Inom områden med detaljplan på öar utan väg- eller färjeförbindelse får eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall ske året runt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller att miljön utsätts för skada eller olägenhet. Innan du eldar ska du kontakta brandförsvaret för att kontrollera att inte eldningsförbud råder.

Eldning, Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om när eldningsförbud råder kan du ladda ner appen "Brandrisk ute" till Android eller Iphone:

Behöver du verkligen elda?

Det finns bra alternativ till att elda. Bor du i Vaxholms stad kan du utan kostnad lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen på Eriksövägen.

Det går dock inte att lämna stubbar utan dessa kan du istället lämna mot en avgift på SÖRAB:s anläggningar eller beställa hämtning från en valfri entreprenör.

Trädgårdsavfall ska i första hand omhändertas på den egna fastigheten genom kompostering under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annan mark.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor: Telefon: 08 – 578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00