Energi och uppvärmning

Dagligen används energi på många olika sätt. All energianvändning påverkar vår miljö/vårt klimat, men det finns olika saker vi kan göra för att använda energin effektivt. Vaxholm stad arbetar med att minska energiförbrukningen i de egna lokalerna. Många av fastigheterna har idag anslutning till fjärrvärme.

Produktion av värme och varmvatten för bostaden eller fastigheten utgör den största delen av energiförbrukningen. Genom ett medvetet val av uppvärmningssystem sparas både pengar och miljö.

Miljöbalken ställer vissa krav på energihushållning för att minska miljöbelastningen. En samlad bild av energisystemet behövs,där energikällor, energiproduktion, omvandling och slutlig energianvändning ger en inblick i hur vi påverkar energihushållningen i olika sammanhang.

Vaxholms stad arbetar med att byta ut direktverkande el till mer miljövänliga alternativ som olika typer av värmepumpar. Styr- och reglersystem ses över med inställning av ventilation och pumpar för att minska energiförbrukningen.

Det finns fler miljövänliga alternativ för att försörja en fastighet eller bostad med energi till exempel pellets (bioenergi), bergvärme (geoenergi), solenergi, och vindkraft.

Uppvärmning av fastigheter med olja har minskat i Sverige framförallt på grund av att det är ett dyrt alternativ. Det har medfört att risker och fossilberoendet har minskat. Uppvärmning av fastigheter med ved kan sprida miljö och hälsoskadliga ämnen från eldning om den inte sker på rätt sätt. Eldning på fel sätt innebär dessutom brandrisk.