Energi och uppvärmning

All energianvändning påverkar vår miljö och vårt klimat på något sätt. Energi är en resurs som ska användas effektivt och till rätt saker. Vaxholm stad arbetar med att minska energiförbrukningen i de egna lokalerna och många fastigheter är anslutna till fjärrvärme.

Produktion av värme och varmvatten för bostaden utgör den största delen av energiförbrukningen i ett hushåll. Genom ett medvetet val av uppvärmningssystem sparas både pengar och miljö. Det krävs tillstånd för att installera berg-, jord- och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH.

Vaxholms stad köper el med Bra miljöval till kommunens verksamheter. Lokaler på Vaxön är i stor utsträckning kopplande till fjärrvärmen som produceras med biobränslen och bioolja.

Vi arbetar med att byta ut direktverkande el till andra alternativ som olika typer av värmepumpar. Styr- och reglersystem ses över för att minska energiförbrukningen.