Energi- och klimatrådgivning

Vaxholms stad erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågor som handlar om energi och klimatpåverkan för hushåll, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vi samarbetar inom Stockholmsregionen och med våra grannkommuner. Verksamheten finansieras av statliga bidrag från Energimyndigheten.

Rådgivningen kan bland annat handla om:

  • förnybar energi till din bostad eller verksamhetslokal
  • effektiv energianvändning och sänkta energikostnader
  • hållbara transporter med förnybara bränslen
  • val av värmesystem vid ny- eller ombyggnationer
  • åtgärder på befintliga uppvärmningssystem
  • råd vid köp och installation av solel och laddstolpar
  • information om bidrag
  • förbättringsåtgärder som fönster, isolering, belysning och styrning

Enkla tips för att spara energi

Du kan även besöka Energi- och klimatrådgivningens webbplats för att få enkla, smarta tips om hur du kan spara energi, både i hemmet, på företaget eller i föreningen.

Fixa laddplats

Funderar du på att skaffa en elbil?

Solkartan

Om du är intresserad av solenergi kan du börja med att se hur mycket sol som når ditt tak med hjälp av solkartan.

Energi och klimatrådgivningen logo

Kontakt

Anders Fjellborg, energi- och klimatrådgivare i Danderyds, Täby, Österåker, Vallentuna, Österåkers och Vaxholms stad.

Telefon: 08-08-540 813 41
e-post: anders.fjellborg@osteraker.se 

Anna Westerlund, energi- och klimatrådgivare i Danderyds, Täby, Österåker, Vallentuna, Österåkers och Vaxholms stad.

Telefon: 08-55 55 95 31
e-post: anna.westerlund@taby.se