Energi- och klimatrådgivning

Vaxholms stad erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågor som handlar om energi och klimatpåverkan för hushåll, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vi samarbetar inom Stockholmsregionen och verksamheten finansieras av statliga bidrag från Energimyndigheten.

Rådgivningen kan bland annat handla om:
• förnybar energi till din bostad eller verksamhetslokal
• effektiv energianvändning och sänkta energikostnader
• hållbara transporter med förnybara bränslen
• val av värmesystem vid ny- eller ombyggnationer
• åtgärder på befintliga uppvärmningssystem
• råd vid köp och installation av solel och laddstolpar
• information om bidrag
• förbättringsåtgärder som fönster, isolering, belysning och styrning

För att komma i direkt kontakt med den rådgivare som vi anlitar just nu, ring eller e-posta:

Anders Fjellborg, energi- och klimatrådgivare i Danderyds, Täby, Österåker, Vallentuna, Österåkers och Vaxholms stad.

Telefon: 08-08-540 813 41
e-post: anders.fjellborg@osteraker.se 

Anna Westerlund, energi- och klimatrådgivare i Danderyds, Täby, Österåker, Vallentuna, Österåkers och Vaxholms stad.

Telefon: 08-55 55 95 31
e-post: anna.westerlund@taby.se

Enkla tips för att spara energi

Du kan även besöka Energi- och klimatrådgivningens webbplats för att få enkla, smarta tips om hur du kan spara energi, både i hemmet, på företaget eller i föreningen.

Energi-ocn klimatarådgivningen Länk till annan webbplats.

Fixa laddplats

Funderar du på att skaffa en elbil?

Fixa laddplats.se Länk till annan webbplats.
Information om laddplatser för villaägare Länk till annan webbplats.
Information om laddplatser för bostadsrättsföreningar Länk till annan webbplats.

Solkartan

Om du är intresserad av solenergi kan du börja med att se hur mycket sol som når ditt tak med hjälp av solkartan.
Solkartan Länk till annan webbplats.
Information om solpaneler för villaägare. Länk till annan webbplats.
Information om solpaneler för bostadsrättsföreningar. Länk till annan webbplats.

Energi och klimatrådgivningen logo