Geoenergi

Geoenergi är lagrad solenergi i berg, sjö eller mark som främst kan användas för uppvärmning av fastigheter. Belastningen på miljön är liten.

Geotermisk energi är lagrad sedan lång tid djupt ner berggrunden. Den strömmar upp från jordens inre. Geoenergi är däremot lagrad solenergi, som når ner till cirka tio meter. Läs mer på Vad är geoenergi, Svenskt Geoenergicentrum Länk till annan webbplats..

I Vaxholms stad finns statistik för installerad bergvärme och jordvärme i småhus och flerbostadshus. Det har skett en gradvis ökning av installationer för jord- och bergvärme med en topp år 2000.

Bergvärme finns i några av kommunens fastigheter nämligen Ullbergska gården, Resarö skola, Överby förskola, LSS Boendet, Landstinget och Söderkulla förskola.