Uppvärmning

I en normalvilla används ungefär 20 procent av energin till hushållsel, det vill säga för att driva belysning, kyl, frys, TV, hushållsmaskiner, dator och liknande. Resterande 80 procent av energin används till uppvärmning av huset och det vatten du använder. Att välja rätt uppvärmningsform är därför mycket viktigt, både ekonomiskt och miljömässigt.

De vanligaste uppvärmningsformerna idag är el, olja, fjärrvärme, värmepumpar och eldning med biobränsle eller ved. Värmen sprids sedan i huset med hjälp av ett vattenburet system, ett luftburet system eller med direktverkande elvärme.

I Vaxholms stad måste du söka tillstånd för berg-, jord- och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH.