Värmepump

I Vaxholms stad måste du söka tillstånd för bergvärme, jordvärme och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Till ansökan ska du bifoga en karta över din fastighet där du markerar borrhålens placering. Kartunderlaget kan beställas från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Lämna in din ansökan, inklusive kartan, senast 6 veckor innan borrning och installation ska påbörjas.

Luftvärmepump - risk för bullerstörning

För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd eller anmälan men tänk på att placera luftvärmepumpen där risken för bullerstörningar är liten. Tala gärna med dina grannar före installationen. Grannsämjan är en resurs att vara rädd om.