Hållbar bostad

Genom att se över dina hushållsvanor och -utrustning kan du medverka till att begränsa klimatförändringen, bidra till hållbar energi för alla, medverka till hållbar konsumtion och produktion samt spara på färskvatten. Klicka på mål-symbolerna för att få veta mer om vad målen innebär och dess status i Sverige.

Energieffektivisera ditt hem

Att se över din energiförbrukning och dina energikällor kan öka ditt positiva bidrag till en hållbar energi samtidigt som du minskar din negativa klimatpåverkan.

Läs mer om att energieffektivisera ditt hem

Klimatanpassa ditt hem

Att anpassa ditt hem efter klimatförändringarna ger dig större möjligheter att klara av extrema väderförhållanden såsom värmeböljor, torka och översvämningar, samtidigt som du bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om att klimatanpassa dit hem

Hantera avfall på rätt sätt

Att minska och källsortera ditt avfall bidrar till en bättre livsmiljö i din direkta omgivning och i världen, samtidigt som det är en källa till energi.

Läs mer om att hantera avfall på rätt sätt

Sanera kemikalier

Att gå igenom och sanera ditt hem från kemikalier vinner både miljön och hälsan på, då många hushållsprodukter innehåller hormonstörande, allergiframkallande och/eller giftiga ämnen.

Läs mer om att sanera kemikalier