Hantera avfall på rätt sätt

Att minska och källsortera ditt avfall bidrar till en bättre livsmiljö i din direkta omgivning och i världen, samtidigt som det är en källa till energi.

Tips!

 • Prova att kombinera träning med att göra gott för din omgivning genom att plocka skräp samtidigt som du promenerar eller joggar "plogga".
 • Släng inte duglig mat i onödan. 
  • Laga endast den mängd mat du tror att du äter, och låt eventuella rester bli matlådor.
  • Bäst före betyder inte dåligt efter. Lukta på maten innan den slängs.
  • Frys färska råvaror och rester om du inte har möjlighet att äta dem innan bäst före-datum
 • Följ avfallstrappan:
 1. Minska avfallet kan du göra genom att laga sådant som är trasigt istället för att slänga det och inte köpa saker i onödan.
 2. Återanvänd. Genom att sälja saker på loppis eller skänka bort sådant du inte behöver, kan andra få användning för det.
 3. Materialåtervinn. När du lämnar till exempel tidningar, kartonger, glasflaskor, plast och plåtburkar till återvinningen kan materialet återanvändas till nya produkter.
 4. Energiutvinn. Avfallet som du slänger i soppåsen kan bli fjärrvärme och el efter förbränning.
 5. Deponera är samma sak som att lägga avfall på en tipp och ska försöka undvikas.
 • Källsortera rätt. Kolla gärna på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) webbplats om du är osäker på hur du ska sortera. Vanliga fel är exempelvis:
  • Mycket som slängs i brännbart kan återvinnas till nya produkter.
  • Kuvert och Post It lappar ska slängas i brännbart, ej i pappersåtervinningen då klistret förstör pappersmassan.
  • Chipspåsar ska sorteras som plast, ej som metallförpackning.
  • Värmeljus ska lämnas in på återvinningscentralen, ej som metallförpackning.
  • Mediciner ska lämnas in som farligt avfall på Apoteket, inte slängas i sopor eller avlopp
  • Tops, sanitetsskydd, etc. ska inte spolas ner i toaletten.
  • Matolja, lösningsmedel, färg och andra kemikalier ska lämnas till närmaste miljöstation för farligt avfall, aldrig spolas ner i vasken eller toaletten

Visste du att….

  • på 1950-talet gjorde en svensk i genomsnitt av med 50 kg avfall per person och år, idag gör vi av med ca 450 kg?
  • 1/3 av all mat som produceras slängs i onödan som matsvinn?
  • en pet-flaska tar ca 450 år att brytas ned i naturen, tuggummi tar ca 25 år och ett äppelskrutt cirka en månad?
  • farligt avfall som spolas ned i toaletten kan sluta som gödsel på våra åkrar eller i vattnet på våra favoritbadplatser?
  • en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö?
  • mellan fem och tretton miljoner ton plastavfall och plastskräp hamnar i haven varje år?
  • det bildas ca 75 kg avfall för att tillverka en enda mobiltelefon?
  • varje år återvinner svenskarna pappersförpackningar som motsvarar en miljon träd
  • glas- och metallförpackningar går att återvinna hur många gånger som helst?
  • tidningar går att återvinna cirka sex-sju gånger, sen förbränns det till energi?
  • om alla aluminiumförpackningar återvinns, räcker den sparade energin för att värma 8.500 småhus?
  • om alla svenskar lämnade in sina kapsyler under ett år skulle stålet räcka till 2 200 nya bilar per år?
  • en återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn?
  • det är bara 20% av jordens befolkning som använder hela 80% av alla jordens resurser?
  • av en matavfallspåse kan man få så mycket biogas att det räcker till tre kilometers bilkörning?