Klimatanpassa ditt hem

Genom att anpassa ditt hem efter klimatförändringarna skapar du större möjligheter att klara av extrema väderförhållanden och bidrar samtidigt till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Tips

  • Samla regnvatten i tunnor. Regnvatten kan exempelvis användas till att vattna växter eller spola toaletten med vid torra väderförhållanden.
  • Spara på kranvattnet. Samla ihop ditt gråvatten och vattna blommorna med – det är både energieffektivt och klimatsmart.
  • Värna om grönytor runt ditt hem. Grönytor ökar absorberingen av regnvatten, medan hårdlagda ytor såsom asfalt och gatsten minskar absorberingen och leder till stora pölar och översvämningar.
  • Värna om träd i din omgivning. Skuggan från träden, såväl som fukten som träden avger, fungerar svalkande under heta sommardagar.
  • Välj förnybar energi som källa för din el. Du kan enkelt ställa om ditt elavtal genom att välja din leverantörs utbud av förnybar el.
  • Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus. Det ger ett positivt bidrag till en hållbar energi för alla, samtidigt som det håller din elräkning nere.

Visst du att...

  • hittills i år har större delen av landet fått mindre nederbörd än normalt, stora delar så lite som 60 procent av normal nederbörd?
  • värme-ö-effekten gör att skillnaden i temperatur mellan stad och landsbygd ibland kan vara så stor som upp till tio grader Celsius?