Klimatanpassa ditt hem

Att anpassa ditt hem efter klimatförändringarna ger dig större möjligheter att klara av extrema väderförhållanden såsom värmeböljor, torka och översvämningar, samtidigt som du bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Tips!

  • Samla regnvatten i tunnor. Regnvatten kan exempelvis användas till att vattna växter eller spola toaletten med vid torra väderförhållanden.
  • Spara på kranvattnet. Samla ihop ditt gråvatten och vattna blommorna med – det är både energieffektivt och klimatsmart.
  • Värna om grönytor runt ditt hem. Grönytor ökar absorberingen av regnvatten, medan hårdlagda ytor såsom asfalt och gatsten minskar absorberingen och leder till stora pölar och översvämningar.
  • Värna om träd i din omgivning. Skuggan från träden, såväl som fukten som träden avger, fungerar svalkande under heta sommardagar.
  • Välj förnybar energi som källa för din el. Du kan enkelt ställa om ditt elavtal genom att välja din leverantörs utbud av förnybar el.
  • Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus. Det ger ett positivt bidrag till en hållbar energi för alla, samtidigt som det håller din elräkning nere.

Visst du att...

  • hittills i år har större delen av landet fått mindre nederbörd än normalt, stora delar så lite som 60 procent av normal nederbörd?
  • värme-ö-effekten gör att skillnaden i temperatur mellan stad och landsbygd ibland kan vara så stor som upp till tio grader Celsius?