Hållbar fritid

Genom att tänka igenom dina fritidssysselsättningar kan du investera i din egen hälsa, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet, samt bidra till en bättre miljö. Att lägga mindre tid framför skärmen och mer tid på roliga aktiviteter bidrar till en bättre miljö och motverkar både fysisk och psykisk ohälsa. Upptäck ditt närområde, testa en spontan aktivitet på ett utegym eller en öppen bollplan. Aktivera dig i en förening.

Välj en miljösmart fritid

Välj cykel, promenad eller kollektivtrafik för att ta dig till och från aktiviteter. Se om det går att samåka till träning eller matcher.

Gör saker tillsammans, låna eller hyr utrustning som du sällan använder.

Utomhusaktiviteter, upplevelser och utflykter kräver lite planering men är ofta bra för både ekonomin och miljön.

Välj en icke-diskriminerande fritid

Att göra din röst hörd för en jämställd fritid som är tillgänglig för alla är ett viktigt steg för att uppnå ett hållbart samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett kön, funktionalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Ta ställning mot mobbing, utfrysning och sexism. Rapportera eller tala med personer som du tycker beter sig oschysst på nätet, fritidsgården, träningen eller någon annanstans.

Respektera och inkludera andra. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sin röst. Acceptera andra som gör saker på ett annat sätt än du.

Hållbart ideellt engagemang

Att ha ett ideellt engagemang är ett värdefullt och bidrar till den sociala hållbarheten i samhället. Om du delar dina frågor om klimatkrisen och hur man kan leva mera hållbart med andra, kan det kännas lättare och du får en insikt om att vi tillsammans kan förändra och ställa om samhället.