Hållbar fritid

Genom att se över dina fritidssysselsättningar kan du investera i din egen hälsa, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet, samt bidra till en bättre miljö. Klicka på symbolerna för att veta mer om vad målen innebär och dess status i Sverige.

Välj en aktiv men lugn fritid

Att prioritera fritiden och lägga mindre tid framför skärmen och mer tid på roliga aktiviteter bidrar till en bättre miljö och motverkar både fysisk och psykisk ohälsa.

Läs mer om välja en aktiv men lugn fritid

Välj en miljösmart fritid

Att vara miljömedveten även på din fritid kan bidra till en bättre miljö, bättre hälsa och minska kostnaderna.

Läs mer om att välja en miljösmart fritid

Välj en icke-diskriminerande fritid

Att göra din röst hörd för en jämställd fritid som är tillgänglig för alla är ett viktigt steg för att uppnå ett hållbart samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett kön, funktionalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Läs mer om att välja en icke-diskriminerande fritid

Hållbart ideellt engagemang

Att ha en balans i ditt ideella engagemang är ett värdefullt steg för att förebygga stress och möjliggöra ett långsiktigt engagemang.

Läs mer om hållbart ideellt engagemang