Hållbart ideellt engagemang

Att ha en balans i ditt ideella engagemang är ett värdefullt steg för att förebygga stress och möjliggöra ett långsiktigt engagemang.

Tips!

 • Ideellt engagemang kan ge värdefulla erfarenheter och gemenskap, men se till att det sker på rimliga villkor för din situation
 • Tacka aldrig ja direkt, tänk över det några dagar och fundera på om du verkligen har tid, ork och lust att göra detta innan du tackar ja. Våga säga nej.
 • Ta eget ansvar för att inte ta på dig för mycket.
 • Fundera ut i förväg hur många timmar i veckan du kan och vill lägga på ditt engagemang och ta hänsyn till allt annat i ditt liv.
 • Fira framgångarna. Att fira framgångar handlar inte bara om att göra trevliga saker utan om att uppmärksamma det hårda arbete som alla personer i organisationen lägger ner.
 • Sätt delmål. Med många och stora mål kan det vara svårt att veta när de uppnåtts eller så tar det väldigt lång tid. Bryt ner det stora målet i mindre som är lätta att pricka av. Det skapar också tydlighet och är lättare att stämma av vilket reducerar stress.
 • Anpassa förtroendeuppdrag och projekt efter hur mycket tid, pengar och energi organisationen har.
 • Prioritera vad som är viktigt och oviktigt. Ibland kan det behövas hjälp av någon utomstående med att prioritera.
 • Kommunicera förväntningar. Skriv ner beskrivningar om alla roller. Vad förväntas av rollen, hur mycket tid förväntas en lägga ned.
 • Se till att alla är välkomna och gör din röst görd vid diskriminering eller stötande beteende.
 • Inför en jämlikhetspolicy och en miljöpolicy så att alla vet vad organisationen står för.

Visste du att...

  • många hittar ett meningsfullt sammanhang och en gemenskap hos ideella organisationer
  • många idella organisationer har problem med hög arbetsbelastning, stress och till och med utbrändhet hos medlemmar och förtroendevalda?
  • ideellt engagemang ofta ger lärdomar som man har användning för hela livet?