Hållbar konsumtion

Genom att se över dina konsumtionsvanor kan du medverka till hållbar konsumtion och produktion, bidra till att bekämpa klimatförändringarna, värna om hav och marina resurser, samt om ekosystem och biologisk mångfald.

Konsumera mindre och annorlunda

Att minska din konsumtion kan vara det effektivaste sättet att minska ditt ekologiska fotavtryck.

Läs mer om att minska mindre och annorlunda

Hantera avfall på rätt sätt

Att minska och källsortera ditt avfall bidrar till en bättre livsmiljö i din direkta omgivning och i världen, samtidigt som det är en källa till energi.

Läs mer om att hantera avfall på rätt sätt

Minska konsumtionen av plast och engångsmaterial

Att tacka nej till engångsplast och minska din plastkonsumtion bidrar både till att mindre fossila resurser går åt vid tillverkningen, mindre plast och mikroplast sprids i naturen och du exponeras för färre potentiellt hormonstörande och cancerogena ämnen.

Läs mer om att minska konsumtionen av plast och engångsmaterial

Köp miljömärkta varor och tjänster

Att välja miljömärkt bidrar till att fler produkter och tjänster tar hänsyn till natur och miljö. Det finns olika märkningar beroende på vilken vara eller tjänst du är intresserad av, och vilka krav de ställer.

Läs mer om att köpa miljömärkta varor och tjänster

Stötta inte illegal handel

Att vara försiktig med vad du köper för souvenirer kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Souvenirer att se upp med är exempelvis exotiska husdjur, pälsar, skor, väskor, skärp, naturmediciner, mat, smycken och prydnadsföremål.

Läs mer om illegal handel