Köp miljömärkta varor och tjänster

Att välja miljömärkt bidrar till att fler produkter och tjänster tar hänsyn till natur och miljö. Det finns olika märkningar beroende på vilken vara eller tjänst du är intresserad av, och vilka krav de ställer.

Tips!

 • Generellt sett så är det bättre att använda slut på en produkt innan man köper en ny, men vid nyköp så är det alltid bra att ha med ekologiska och sociala aspekter av produktionen.
 • Det kan verka förvirrande att Sverige har flera märkningssystem, men det bidrar till miljömärkningens framgångar. De olika systemen stödjer och driver på varandra.
 • Håll utkik efter tredjepartsmärkningar med ordentliga krav. En tredjepart är oberoende från den som säljer eller tillverkar varan. Kraven, som är skarpare än lagstiftning, ska regelbundet följas upp och skärps successivt.
 • Var försiktig med märkningar som är gröna eller "naturliga". Om produkten inte har en tredjeparts-märkning är det svårt att veta vilka krav som ställts vid produktionen.
 • Exempel på tredjepartsmärkningar är:
  • KRAV – Ekologiska livsmedel
  • EU-lövet – Ekologiska livsmedel i EU
  • Bra miljöval – Miljömärkning på varor och tjänster
  • Svanen – Miljömärkning på varor och tjänster i Norden
  • EU-blomman - Miljömärkning på varor och tjänster i EU
  • GOTS – Ekologiska textilier
  • MSC (Marine Stewardship Council) – Hållbart fiske
  • FSC (Forest Stewardship Council) – Hållbart skogsbruk
  • TCO Certified – Miljömärkta IT-produkter.

Visste du att...

  • mer än 2 400 kemiska ämnen används i konventionell textilproduktion, varav 368 anses kunna utgöra en möjlig fara för människors hälsa?
  • exotiska frukter ofta besprutas med stora mängder gift för att bekämpa skadedjur? Ibland utan nödvändig skyddsutrustning för de anställda, vilket kan leda till cancer och sterilitet?
  • det inte är tillåtet att antyda att ens produkt är miljövänlig om den inte är det?