Ät mindre och bättre kött

Att minska på köttkonsumtionen och välja ekologiskt och närproducerat kött bidrar till en bättre miljö, bättre hälsa och möjliggör att fler människor kan äta sig mätta.

Tips

 • Öka andelen grönsaker och växtbaserat proteiner, exempelvis baljväxter.
 • Ersätt en del av köttet i grytor och såser med växtbaserat protein.
 • Byt ut animalskt protein mot baljväxtprodukter, till exempel sojabaserade alternativ som tofu, korv, färdiga biffar eller falafel, grönsaksbiffar m.m.
 • Välj certifierat svenskt naturbeteskött, svenskt EU-ekologiskt eller KRAV-märkt kött och svenskt viltkött. Välj bort allt kött som har rött ljus i Köttguiden.
 • Var uppmärksam med "naturbeteskött" från områden där regnskog skövlats för att ge plats för köttproduktion.

Visste du att…

 • produktionen av ett kilo kött ger i genomsnitt upphov till 15 500 liter vatten?
 • bönor, linser och ärter har jämförelsevis låg miljöpåverkan i jämförelse med kött på tallriken?
 • 75 % av växthusgasutsläppen från svensk livsmedelskonsumtion beräknas komma från kött, fisk och mejerikonsumtion trots att dessa matkategorier bara utgör 35 % av vårt kaloriintag?
 • köttkonsumtionen behöver minska för klimatets skull, men Sveriges bönder kan fortfarande bidra till mat inom planetens gränser, hålla våra odlingslandskap öppna och gynna den biologiska mångfalden.
 • Sverige är världsledande när det gäller djurhållning?
 • den många gånger extremt storskaliga odlingen av soja förstör unika naturområden när miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark. Med förlusten av värdefull biologisk mångfald följer även förlust av viktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning och pollinering, samt stora utsläpp av växthusgaser.
 • huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk.
 • nära 40 procent av världens totala spannmålsproduktion används som kraftfoder inom djurhållningen? 80–90 procent av energin går förlorad när den tar omvägen via djuren.
 • köttproduktion kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll.