Välj bäst förpackning

Att välja förpackning med omsorg kan minska klimatavtrycket, och minska matsvinn.

Tips

 • Tumregler för att välja bäst förpackning:
  • Välj pappkartong hellre än plast, men plast hellre än glas och metall.
  • Välj väl fyllda förpackningar med lite luft.
  • Välj stora förpackningar om du vet att du gör av med innehållet.
  • Undvik onödigt skrymmande och tunga förpackningar.
  • Undvik kombinerade material, till exempel kartong och plast ihop
  • Undvik extra förpackningar, till exempel kartong runt burken.
  • Undvik glas eller metall. Om du ändå väljer det – återanvänd eller återvinn!
 • Undvik onödiga förpackningar, exempelvis påsar. Återanvänd de påsar/väskor du redan har istället.
 • Kartong är det bästa alternativet. Tillverkningen ger låga utsläpp, de är enkla att fylla hela vägen upp, de är enkla att transportera eftersom de är lätta och fyrkantiga, de är enkla att tömma helt och de är enkla att återvinna.
 • Plast plast är bättre än glas och metall (och ibland till och med kartong) eftersom de går att göra så tunna och lätta. Försök i så lång utsträckning det går att återvinna eller återanvända plast för att minska miljöpåverkan.
 • Metall kräver mycket energi vid framställningen, och även om de går att återvinna så är det en energikrävande process. Metallförpackningar är oftast runda vilket gör de svåra att packa platseffektivt.
 • Glas är ett bra alternativ om det återanvänd. Det är energi-och vattenkrävande process att framställa glas och precis som metallförpackningar är de oftast runda, vilket gör att det är svårt att packa dem platseffektivt. Glasförpackningar är mer omtåliga än andra alternativ och väger mer och blir därför ett energikrävande transportperspektiv.

Visste du att…

 • spill och svinn av själva produkten kan påverka klimatet mer än förpackningen?
 • större förpackningar generellt är mer effektiva, men om en stor förpackning leder till mera produktsvinn (exempelvis om livsmedlet har begränsad hållbarhet) är det är ett sämre alternativ?
 • fyrkantiga förpackningar är lätta att transportera och lagra, bättre än flaskor och burkar som tar mycket plats? De är dessutom generellt sett lättare att tömma.
 • plast kan vara smart om förpackningen är lätt, tar liten plats och återvinns?
 • det finns tillfällen som man tjänar på att öka mängden av förpackningsmaterial? Till exempel så ökas livslängden på många livsmedel tack vare förpackningar, och minskar därmed matsvinnet.