Välj miljösmart och etiskt producerad mat

Att välja miljömedveten och etiskt producerad mat bidrar till att fler producenter tar hänsyn till natur, miljö och sociala förhållanden. För att få vägledning finns det olika certifieringar beroende på vilken vara du är intresserad av, och vilka krav de ställer.

Tips

 • Välj miljömärkt mat, exempelvis KRAV, MSC eller EU-lövet. Det bidrar till att fler produkter och tjänster tar hänsyn till natur och miljö.
 • Välj Fair-Trade som garanterar goda arbetsförhållanden och rättvisa löner för arbetarna.
 • Välj växtbaserat matfett, men undvik palmolja som ofta bidrar till regnskogsskövling.
 • Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt fisk.
 • Välj svenska matgryn, exempelvis matvete, kvarngryn eller mathavre istället för ris.
 • Välj frukt och grönt som tål att lagras, till exempel grova grönsaker, och välj känsliga frukter och grönsaker efter säsong.
 • Undvik produkter som ofta odlas i enorma monokulturer, de är ett hot mot biologisk mångfald och grödornas motståndskraft.
 • Dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks. De påverkar miljön negativt utan att bidra med så mycket näring.
 • Tänk på att låga priser ofta är sammankopplade med sämre produktion och arbetsförhållanden.

Visste du att...

 • odlingen av jätteräkor (scampi) ger upphov till uteblivet fiske, döda korallrev och förorenade marker och vattendrag?
 • risodling är väldigt vattenintensivt och ger upphov till mer växthusgasutsläpp än svenska matgryn?
 • en stor del av den fisk vi äter i Sverige är odlad lax? Odling av rovfisk, som lax, kräver mycket foderfisk. Fiskodling kan även orsaka lokal övergödning.
 • musslor inte kräver något foder utan silar växtplankton ur vattnet? Därför kan musselodlingar faktiskt minska övergödningen av havet.
 • mycket av oljepalmsodlingen sker på mark som har varit regnskog? Det påverkar både klimat och växt- och djurliv negativt.
 • smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja? Det beror bland annat på att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas.
 • exotiska frukter ofta besprutas med stora mängder gift för att bekämpa skadedjur? Arbetare har ibland inte tillgång till nödvändig skyddsutrustning, vilket kan leda till cancer och sterilitet.
 • konventionell odling med hög tillförsel av bekämpningsmedel leder till att mikroorganismerna i jorden dör, vilket leder till ett ökat behov av konstgödsel?