Välj svensk mat

Att välja svensk mat ställer höga krav på produktionen och bidrar till svenska mervärden såsom öppna landskap, levande landsbygd, biodiversitet och låg antibiotikaanvändning.

Tips!

 • Läs på förpackningen. För de flesta livsmedel gäller att ursprunget ska anges om konsumenten kan bli vilseledd om uppgiften saknas
 • Håll utkik efter märket ”Från Sverige”
 • Var försiktig med formuleringar som ”naturbeteskött”. Det är inte alls säkert att det är producerat i Sverige utan kan komma från områden där exempelvis regnskogen fått ge vika för köttproduktion.
 • Köp direkt från en bonde i närheten, men undvik att det blir ineffektiva transporter. Ibland finns det tjänster som levererar närproducerad mat.
 • Odla själv. För dig som inte har egen trädgård går det utmärkt att odla i hinkar eller med hydroponiska system utan jord.
 • Njut av Sveriges natur och plocka bär och svamp i skogen.
 • Gynna produktion med förhållandevis hög djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning genom att välja svenskt kött.
 • Du ökar möjligheterna att påverka regelverk och livsmedelskedja genom att välja svenskt.

Visste du att...

  • odlings- och produktionsmetoder för livsmedel har oftast större betydelse för miljön än transporterna? Ett undantag är om produkterna sänds med flyg.
  • Sverige är världsledande när det gäller djurhållningen?
  • svensk odling är mer restriktiv mot växtskyddsmedel än EU-lagstiftningen?
  • betande djur hjälper till att behålla öppna landskap och bidrar till biodiversitet?
  • känsliga frukter och grönsaker som snabbt blir dåliga, som bär och färska baljväxter, ofta transporteras med flyg om de ska fraktas långt? Det gör att klimatpåverkan blir mycket stor.