Gynna pollinerare/pollinatörer

Att gynna fler pollinerare/pollinatörer ställer inga höga krav på dig som trädgårdsentusiast. För att öka antalet pollinerare i din trädgård krävs det boplatser, värdväxter samt lämpliga nektar- och pollenväxter.

Tips

 • Gynna den vilda insektsfaunan genom att stärka/sköta befintliga naturmiljöer på ett ”pollinerarvänligt” sätt.
 • Gynna den vilda insektsfaunan genom att skapa nya lämpliga miljöer som är kopplade till omgivningarna dvs. grannens trädgård,parker eller grönområden i närheten.
 • Gynna den vilda insektsfaunan genom att stärka/sköta befintliga naturmiljöer på ett ”pollinerarvänligt” sätt.
 • Gynna den vilda insektsfaunan genom att skapa nya lämpliga miljöer som är kopplade till omgivningarna det vill säga grannens trädgård, parker eller grönområden i närheten.
 • Plantera varierande växter, som är inhemska och som blommar under flera årstider, så att säsongen är lång och lockar till sig olika arter.
 • Plantera växter efter ljus, jordtyp och fukt samt välja sorter som är tåliga mot sjukdomar och skadedjur och härdiga för den aktuella klimatzonen. Välj också växter som inte behöver extra vattning eller gödning.
 • Ställ ut en skål/fat med färskt vatten till pollinerare och fåglar, speciellt under varma tider. Lägg gärna glaskulor eller stenar i så att pollinerare kan ta sig upp ur vattnet.

Visste du att...

 • matproduktionen är beroende av pollinerare?
 • vilda pollinerare såsom humlor och fjärilar hotas av bland annat bekämpningsmedel och brist på växter rika på pollen och nektar?
 • genom att plantera rätt sorts växter kan du öka frukt- och bärskörden eller mängden blommor i din trädgård?
 • mänsklighetens överlevnad är beroende av de tjänster som ekosystemen ger oss? Ekosystemen är beroende av biologisk mångfald för att leverera dessa tjänster.