Klipp inte hela gräsmattan

Att inte klippa hela gräsmattan och sluta använda kemiska preparat, mossbekämpning och konstgödsling, som kan skada mikrolivet, gynnar den biologiska mångfalden i din trädgård

Tips

  • Använd handjagare på delar av ytan istället för bensin eller eldrivna gräsklippare som förbrukar energi.
  • Lämna orörda delar till att frösås sig och utvecklas, vilket innebär att även ogräs finn kvar och klipp den bara en-två gånger per år.
  • Pröva en mossmatta i någon annan hörna och plantera in sippor eller lökar. Mossor renar luften från föroreningar.
  • Avstå eller minimera mängden kemiska preparat/bekämpningsmedel.