Plantera inhemska arter

Villaträdgården kan göra skillnad för den biologiska mångfalden. Generellt finns det många arter i våra trädgårdar men ofta är det i form av importerade trädgårdsväxter och hybrider.

Detta bidrar till en biologisk mångfald men inte den typ av mångfald som gynnar inhemska växter och djur. Det är därför viktigt att man inte glömmer bort att främja den inhemska floran.

Tips

  • Plantera växter som klarar av den klimatzon trädgården har. Tänk på att skuggiga delar av en trädgård kan kräva växter som klarar en annan zon.
  • Plantera naturligt förekommande arter. De har haft tusentals år på sig för att anpassa sig till de lokala förhållandena och är tåliga.
  • Plantera växter anpassade för samma förhållanden tillsammans. I naturen finns komplexa och dynamiska växtsamhällen som exempelvis hedar, lundar och ängar. Dessa täta planteringar med arter som påverkar varandra och varandras livsförhållande positivt fungerar dessutom som levande marktäckning vilket förhindrar ogräs från att få fotfäste.
  • Plantera träd. Träd bidrar till förbättrad luftkvalitet, ger skugga, filtrerar vind och regn och absorberar även ljud. Har man en liten trädgård och det endast finns utrymme för ett eller kanske två träd kan det vara bra att välja ett träd som har flera egenskaper som exempelvis fruktbärande och blommande.