Skapa boplatser

Våra prydliga och välansade trädgårdar saknar ofta lämpliga håligheter och gömmor. Genom att ordna boplatser för olika djur i din trädgård kan du få chansen att uppleva naturen på nära håll och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Tips

  • Sätt upp en fågelholk. Du kan styra vilka som flyttar in i holken genom storleken på ingången.
  • Borra hål i en stubbe eller en trädbit eller bygg ett bihotell.
  • Bygg upp en sandhög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar.
  • Sätt upp en fladdermusholk.
  • Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, lavar, vedlevande insekter, spindlar och fåglar.
  • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar. Förutom att vara en viktig livsmiljö kan den också bli ett vattenhål för många olika arter.