Hållbar trädgård

Genom att se över din trädgård kan du både medverka till att bekämpa klimatförändringarna och bidra till bättre ekosystem och biologisk mångfald/ett rikt växt- och djurliv för dig och din omgivning. Klicka på mål-symbolerna för att veta mer om vad målen innebär och dess status i Sverige.

Gynna pollinerare/pollinatörer

Att gynna fler pollinerare/pollinatörer ställer inga höga krav på dig som trädgårdsentusiast. För att öka antalet pollinerare i din trädgård krävs det boplatser, värdväxter samt lämpliga nektar- och pollenväxter.

Läs mer om att gynna pollinerare/pollinatörer

Plantera inhemska arter

Villaträdgården kan göra skillnad för den biologiska mångfalden. Generellt finns det många arter i våra trädgårdar men ofta är det i form av importerade trädgårdsväxter och hybrider.

Läs mer om att plantera inhemska arter

Klipp inte hela gräsmattan

Att inte klippa hela gräsmattan och sluta använda kemiska preparat, mossbekämpning och konstgödsling, som kan skada mikrolivet gynnar den biologiska mångfalden i din trädgård.

Läs mer om klimatsmart hantering av gräsmattan

Skapa boplatser

Våra prydliga och välansade trädgårdar saknar ofta lämpliga håligheter och gömmor. Genom att ordna boplatser för olika djur i din trädgård kan du få chansen att uppleva naturen på nära håll och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Läs mer om att skapa boplatser