Arbeta på distans

Att arbeta hemifrån ger positiva miljöeffekter och sänkta resekostnader.

Tips

  • Med dagens teknik kan många idag sköta fler arbetsuppgifter på valfri arbetsplats.
  • Prova att arbeta hemifrån en dag i veckan.
  • Resefria, digitala möten är ett kostnadseffektivt alternativ till tjänsteresor.

Visste du att...

  • när du slipper åka till och från jobbet, sitta i långdragna möten, och bli avbruten av kollegor, så får du mycket mer gjort på mindre tid?
  • distansarbete frigör tid till familj och vänner, till dina intressen, till vad du vill?