Påverka din arbetsplats

Att göra din röst hörd kan bidra till mer jämställdhet och jämlikhet, bättre miljö och en sund arbetsmiljö.

Tips

 • Påtala om du ser eller råkar ut för sexistiskt språk och beteende.
 • Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.
 • Se till att alla är välkomna och gör din röst hörd vid diskriminering eller stötande beteende.
 • Öka medvetenheten om genom att tala öppet om olika lön för samma jobb.
 • Ifrågasätt all typ av diskriminering. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysisk förmåga.
 • Lär dig mer om hur upphandling går till på ditt jobb och hur du kan påverka arbetsgivaren att göra hållbara upphandlingar. Undersök hur och vem som tillverkat de produkter ni köper in på jobbet.
 • Lär dig mer om hållbart producerad IT-utrustning via TCO Development.
 • Se över era investeringar.
 • Prata med arbetsgivaren om att ni vill ha Fairtrade- och eko-märkt kaffe och te på jobbet.
 • Se över resepolicyn på jobbet, kom överens om riktlinjer för tjänsteresor som uppmuntrar klimatsmart resande, undvik till exempel flyg om det går att åka tåg.
 • Dra ner på utskrifter, cykla till jobbet, föreslå vegetarisk kost som norm på företagsluncher/konferenser.
 • Skapa rutiner för att alla lampor och datorer släcks när arbetsdagen är slut.
 • Källsortera allt avfall, om ni inte har möjlighet säg till arbetsgivaren att ni vill ha det.
 • Gör en plan för utsläppsminskning och kompensera för de utsläpp ni ändå ger upphov till.

Visste du att...

 • kvinnors inkomst är i snitt 10-30 procent lägre än män för samma arbete?
 • du kan spara 2800 kWh på ett år om du drar ur dator, skärm, mobilladdare, lampa och skrivbord när du går från jobbet?
 • offentlig konsumtion står för 38 procent av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige?
 • var tionde kvinna under 30 år uppger att de varit utsatta för sexuella trakasserier minst någon gång de senaste 12 månaderna av chefer eller arbetskamrater? Var femte uppger att de varit utsatta minst en gång under de senaste 12 månaderna av andra personer på arbetsplatsen.
 • HBTQ-personer utsätts i större utsträckning för fördomar, diskriminering och våld på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet?