Värna om en god arbetsmiljö

Att se om din arbetsmiljö kan bidra till en hälsosam livsstil, minskad stress, ett långt arbetsliv, bättre miljö och en mer rättvis värld.

Tips

 • Stöd företag och arbetsplatser som tänker och arbetar hållbart. Att arbeta hållbart innebär bland annt att alla anställda har rättvisa villkor och att de metoder som används inte har en skadlig påverkan på miljön.
 • Inkludera en hållbarhetskurs i din utbildning, för att bli medveten om hur din framtida branch kan vara med och påverka hållbar utveckling.
 • Håll dig informerad och uppdaterad. Läs om hur arbetsförhållanden ser ut för människor i andra delar av världen. Tala med vänner och familj om de utmaningar som finns i vissa länder, samt vilket ansvar vi bär som konsumenter.
 • Hitta en hållbar balans mellan jobbet/utbildningen och privatlivet så att stressen från arbetet inte går ut över fritiden.
 • Arbeta på distans om du har möjlighet. Det både minskar pendling och ger en lugnare arbetsmiljö.
 • Överväg att gå ner i arbetstid för att hitta ett lugn med sunda prioriteringar i vardagen. Detta begränsar även köpkraften, och därmed miljöpåverkan som följd av konsumtion.
 • Arbetet/utbildningen ska kännas utvecklande och stimulerande och det är viktigt att en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö finns.
 • Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk kan du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
 • Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Visste du att...

 • systematiskt arbete med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation? Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.
 • 11800 arbetssjukdomar anmäldes 2016, varav 7500 var från kvinnor?
 • den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för män är belastningsfaktorer, medan organisatoriska eller sociala faktorer är den vanligaste orsaken till kvinnors anmälda arbetssjukdomar?