Hållbart båtliv

Båtlivet utgör en stor del av mångas fritid och genom att tänka till kan du minska din miljöpåverkan för friskare sjöar och hav.

Sop- och latrintömning från båt

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation på land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken. För mer information, läs på Transportstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Via Transportstyrelsens hamnkartalänk till annan webbplats kan du dessutom se vilka hamnar som har tömningsstationer och om de är i funktion. Hamnkartan går att ladda ner som app (via Androidlänk till annan webbplats eller via Applelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

I Vaxholm finns det möjligheter för mindre fritidsbåtar att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken i norra Vaxholmsfjärden (Estlandsvägen), i gästhamnen i Vaxholm och vid Viggbyholms båtklubb i Täby. Här hittar du mer information från kommunen om tömning.

Ta hand om din båt på ett miljövänligt sätt

För ett hållbart båtliv finns det mycket du kan göra för att bli mer miljövänlig.

Hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor hittar du information för både privata båtägarelänk till annan webbplats och ägare till småbåtshamnarlänk till annan webbplats
Och hos Transportstyrelsen finns information om hur du kan minska miljöpåverkan från båtmotorer och vilka åtgärder som kan ge ett mer hållbart båtlivlänk till annan webbplats.

Ett val du kan göra är att underhålla din båt utan giftig båtbottenfärg. Båtbottenfärger används för att förhindra påväxt av alger, snäckor samt havstulpaner och innehåller ämnen som är giftiga för vattenlevande arter. Vid användning och slitage läcker gifterna ut i vattnet vilket ger kraftigt förhöjda halter av tungmetaller.

Därfär är det viktigt att alltid använda spolplatta, bortstvätt eller annat sätt för uppsamling och rening när du tvättar din båtbotten.
I Vaxholm hittar du båtbottentvättar på norra sidan av Vaxön vid Estlandsvägen samt i gästhamnen.

Underhåll med biocidfri färg eller ingen båtbottenfärg alls

Om du väljer att inte använda färg med giftiga biocider eller vill undvika båtbottenfärg över huvud taget finns det andra sätt att slippa påväxt av havstulpaner och alger.

På Båtmiljö.se kan du hitta flera tips på hur du kan ta hand om din båt på ett miljövänligt sättlänk till annan webbplats. Även Havs- och vattenmyndigheten har information om hur du kan undvika skadliga och giftiga ämnenlänk till annan webbplats.

Skrapa bort färg

Tänk på att använda en metod så du kan samla upp färgen och hantera det som farligt avfall från start. För plastbåtar är det bra om färgen skrapas av när hösten kommer så båten kan torka under vintern och målas med biocidfri färg följande vår.

Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om vad du behöver tänka pålänk till annan webbplats.

Hantering av havstulpaner

På ostkusten är havstulpaners påväxt lägre än på västkusten men problemet finns ändå i Östersjön. Havstulpaner har oftast två parningstillfällen under säsongen och är lättast att skrapa bort innan de fått sitt kalkrika, hårda skal.

Två effektiva sätt att bekämpa havstulpaner på är att:
Få en varning på sms via Havstulpanvarningen om när havstulpanerna börjar dyka upp i din region. Tjänsten är helt gratis och registreras här.länk till annan webbplats

Gör en egen havstulpanplatta i vattnet vid din båtplats. Instruktioner och information hittas hos Båtmiljö.selänk till annan webbplats.

Underhåll med biocidfärger

Om du ändå behöver använda båtbottenfärg med giftiga biocider för att minska underhåll och tvätt är det viktigt att du är medveten om vad som gäller i förhållande till lagar och regler.

Använd alltid laglig färg. Kontrollera mot Kemikalieinspektionens listalänk till annan webbplats vilken färg som är godkänd på ostkusten och använd inte utländsk färg med giftiga ämnen, mer information hittar du härlänk till annan webbplats.

Ha kunskap om färgen. När du väljer en färg med giftiga biocider bör du läsa igenom tillhörande säkerhetsdatablad. Oftast hittas de på nätet hos tillverkaren eller så frågar du i butiken där du köper din färg.

Håll koll på din hemmahamn. I vissa fall kan hemmahamnen där du har din båtplats ha strängare regler än de nationella lagarna gällande bottenfärg. Håll dig därför uppdaterad om vad som gäller i din båtklubb och vilka kemikalier du får köpa.

Följ miljöbalken. Som användare av miljöfarlig båtfärg är du skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2:a kapitlet). Du ska själv tillhandahålla den information och kunskap som krävs om färgen, så att nödvändiga skyddsåtgärder genomförs för att inte orsaka föroreningsskada på vatten eller mark.

Tänk på hur du tvättar. Tvätta eller rensa inte båten från påväxt på din egna mark eller båtuppställningsplats eftersom rening av vattnet uteblir. Du ska inte heller skrapa bort påväxt om båten ligger i vattnet.

Om du är en besökare. Ska du resa en längre sträcka eller vara i insjöarna (t.ex. Mälaren eller Göta kanal) är det en fördel att ha en biocidfri färg. Olika kommuner kan ha varierande bestämmelser över tillåtna båtfärger beroende på vattenkvalitet.

Kom ihåg! Du som båtägare har det yttersta ansvaret om du väljer en miljöfarlig båtbottenfärg.

Du kan tvingas stå för kostnaderna av provtagning om tillsynmyndigheten misstänker en föroreningsskada i mark eller vatten, på grund av felaktig behandling av giftig båtbottenfärg. Skulle skadan anses vara farlig för miljö och människa kan beslut innebära att du ska utföra eller betala saneringen tills skadan är reparerad.

Mer information

Övergripande information kan hämtas från hemsidorna nedan:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Miljötips i vardagenlänk till annan webbplats
Småbåtshamnar och varvlänk till annan webbplats

Transportstyrelsen
Fritidsbåtarlänk till annan webbplats

Hav- och vattenmyndigheten
Vägen till ett miljövänligt fritidsbåtslivlänk till annan webbplats

Svenska Båtunionen
Båtmiljö, projekt för miljövänligare båtlivlänk till annan webbplats

Kemikalieinspektionen
Råd om kemikalier i hemmetlänk till annan webbplats