Agera vid bevattningsförbud

Att följa VA-huvudmannens anvisningar vid ett bevattningsförbud innebär att du och dina grannar gemensamt hjälps åt att minska sin vattenförbrukning och säkerställer vattentryck i ledningarna och god kvalitet på dricksvattnet.

Tips!

  • Bevattna inte gräsmattan.
  • Bevattna inte med vattenslang och vattenspridare. Vattna med vattenkanna vid behov och vattna kvälls- och nattetid då vattnet inte dunstar.
  • Utför inte några vattenkrävande aktiviteter som högtrycksspolning. Utför ingen spolning av till exempel bil, fasad, eller tak.
  • Fyll inte privat pool, uppblåsbara barnpooler, hemmaspa eller bubbelpool med dricksvatten. Beställ i så fall en tankbil.
  • Använd inte vattenslang, vattenspridare eller sprinklersystem.
  • Tvätta inte bilen med vattenslang utan i biltvätt där vattnet återanvänds och renas.

Visste du att…

  • Roslagsvatten är VA-huvudman i Vaxholms stad?
  • du har skyldighet att följa Vaxholms stads VA-huvudmans anvisningar om minskad vattena bevattningsförbud införs?
  • under varma försommardagar är det störst sannolikhet att ett bevattningsförbud införs? Det är då många samtidigt förbrukar stora mängder vatten, vilket anstränger dricksvattensystemet som är dimensionerat för att säkerställa vattentryck och god kvalitet vid normal hushållsförbrukning.
  • salthalten i Östersjöns bräckvatten är cirka 0.5%, vilket är tillräckligt lågt för att kunna bevattna med? Det är okej att bevattna med både Östersjövatten och regnvatten även under bevattningsförbud. Förbudet gäller användning av dricksvatten från huset till något annat än hushållsförbrukning.