Tvätta bilen miljösmart

Att se över hur du tvättar bilen kan spara på dricksvatten och hindra oljerester, tungmetaller och andra kemikalier att hamna i mark, sjöar och hav.

Tips!

 • Tvätta bilen hållbart genom att åka till en biltvätt där de renar och kan återanvända vattnet. På så sätt minskar du på dricksvattenförbrukningen.
 • Undvik att tvätta bilen på gatan, gården eller p-platsen. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.
 • Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.
 • Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Visste du att...

  • ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta?
  • man enligt Miljöbalken inte får man släppa ut orenat avloppsvatten?
  • Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet som ska renas innan utsläpp.
  • om avloppsvatten från din biltvätt går ner i en dagvattenbrunn släpps det ut orenat i Vaxholms skärgård?
  • Roslagsvatten är VA-huvudman i Vaxholms stad och ansvarar för leverans av dricksvatten och rening av avloppsvatten till och från din fastighet?