Hållbart vatten

Genom att se över din vattenanvändning kan du spara dricksvatten och bidra till en mer hållbar och säker vattenförsörjning för samhället.

Spara vatten

Att se över din vattenanvändning och vidta åtgärder kan spara både energi och pengar, samtidigt som du säkrar vattentillgången i ett allt mer osäkert klimat.

Läs mer om att spara vatten

Spara vatten i trädgården och poolen

Genom att se över din vattenanvändning och vidta åtgärder i trädgården och poolen kan spara på värdefullt dricksvatten och gör stor skillnad.

Läs mer om att spara vatten i trädgården och poolen

Tvätta bilen miljösmart

Att se över hur du tvättar bilen kan spara på dricksvatten och hindra oljerester, tungmetaller och andra kemikalier att hamna i mark, sjöar och hav.

Läs mer om att tvätta bilen miljösmart

Agera vid bevattningsförbud

Att följa VA-huvudmannens anvisningar vid ett bevattningsförbud innebär att du och dina grannar gemensamt hjälps åt att minska sin vattenförbrukning och säkerställer vattentryck i ledningarna och god kvalitet på dricksvattnet.

Läs mer om att agera vid bevattningsförbud

Rena ditt dagvatten

Att rena dagvatten på din fastighet/tomt kräver inga stora åtgärder och gör att du förhindrar föroreningar i närmsta vatten.

Läs mer om att rena ditt dagvatten