Grundvatten

Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som regn eller snö. Vattnet rör sig genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörden och infiltrationen i marken. Nivån varierar därför mellan olika platser, årstider och mellan olika år.

En stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvatten i någon form. Tillgången till vatten påverkar växt- och djurlivet. Rent och drickbart vatten är en mycket viktig resurs som vi måste värna och hushålla med.

Det är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Länk till annan webbplats. som är expertmyndighet för grundvatten. Där kan du också få reda på aktuella grundvattennivåer.

Kontaktinformation

Vid frågor om dricksvattenprovtagning, vänligen kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se