Hållbart båtliv

För att värna om vattenmiljön och för att ha tillgång till ett friskt och rent hav finns det en del att tänka på som hamnägare, båtägare och besökare i skärgården.

Vaxholms stad har i samarbete med Skärgårdsstiftelsen, Stockholms universitet och Värmdö kommun tagit fram ett informationsblad för tips och information om hållbart båtliv som hittas här Pdf, 2.3 MB..

Miljövänlig båtvård

Som båtägare finns det mycket att göra för att få ett mer hållbart båtliv. Flera myndigheter och organisationer har guider för att minska påverkan på miljön från båtar.

Läs mer om hur du kan uppnå ett mer hållbart båtliv

Avfall och latrintömning från båt

När du är ute med din båt är det extra viktigt att tänka på hur du hanterar ditt avfall (sopor och latrin), för att minimera påverkan på växt- och djurlivet i skärgården.

Båtlatrin

Använd latrinsug eller latrinpump i hamn för ditt båtlatrin. Finns det toaletter i hamnen, använd dessa. Latrinpump finns till exempel i gästhamnen i Vaxholm, i norra Vaxholmsfjärden (förlängningen av Estlandsvägen). För instruktioner från tömningsstationen i norra Vaxholmsfjärden läs Bruksanvisning för Septikon tömningspump(pdf) Pdf, 1014.2 kB..

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta. Hamnar för fritidsbåtar ska kunna ta emot toalettavfall från de fritidsbåtar som använder hamnen.

Läs mer om förbudet hos Transportstyrelsen. Där kan du även hitta en interaktiv karta Länk till annan webbplats. som visar tömningsstationernas placering och om de fungerar eller ej.