Hållbart båtliv

Båtlivet utgör en stor del av mångas fritid och genom att tänka till kan du minska din miljöpåverkan för friskare sjöar och hav.

Vaxholms stad har tagit fram ett informationsblad för tips och information om hållbart båtliv som hittas här Pdf, 649.5 kB..

Miljövänlig båtvård

Som båtägare finns det mycket att göra för att nå ett mer hållbart båtliv. Flera myndigheter och organisationer har guider för att minska påverkan på miljön från båtar.

Läs mer om hur du kan uppnå ett mer hållbart båtliv

Sopor och latrintömning från båt

När du är ute med din båt i naturen är det extra viktigt att tänka på hur du hanterar sopor och latrinavfall för att minska förorening och nedskräpning.

Läs mer om hur du hanterar sopor och avfall