Hållbart båtliv

För att värna om vattenmiljön och för att ha tillgång till ett friskt och rent hav finns det en del att tänka på som hamnägare, båtägare och besökare i skärgården.

Vaxholms stad har i samarbete med Skärgårdsstiftelsen, Stockholms universitet och Värmdö kommun tagit fram ett informationsblad för tips och information om hållbart båtliv som hittas här Pdf, 2.3 MB..

Miljövänlig båtvård

Som båtägare finns det mycket att göra för att få ett mer hållbart båtliv. Flera myndigheter och organisationer har guider för att minska påverkan på miljön från båtar.

Båtlatrin

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta. Hamnar för fritidsbåtar ska kunna ta emot toalettavfall från de fritidsbåtar som använder hamnen.

Läs mer om förbudet hos Transportstyrelsen. Där kan du även hitta en interaktiv karta Länk till annan webbplats. som visar tömningsstationernas placering och om de fungerar eller ej.