Sopor och latrintömning

När du är ute med din båt i naturen är det extra viktigt att tänka på hur du hanterar sopor och latrinavfall för att minska förorening och nedskräpning.

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation på land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Via Transportstyrelsens hamnkarta Länk till annan webbplats. kan du se vilka hamnar som har tömningsstationer. Hamnkartan går att ladda ner som app (via Google Play eller via Apple Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

I Vaxholm finns det möjligheter för mindre fritidsbåtar att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken i norra Vaxholmsfjärden (Estlandsvägen), i gästhamnen i Vaxholm och vid Viggbyholms båtklubb i Täby.

Här hittar du mer information från kommunen om tömning.

Tänk på att...

Sortera avfall ombord och ta med tillbaka till hamn så blir det enklare att återvinna. Det är viktigt att inte lämna skräp på öar eller hamnar som inte har möjlighet att ta hand om det. Hushållsavfall behöver tas hand om hemmavid. 

Avfall kan lämnas in på

  • Cirkel K och Eriksövägen/Petersbergsvägen -
    Förpackningar (glas, papper, metall, plast, tidningar)
  • Norrhamnsplan och Färjeterminalen - Förpackningar (glas, tidningar)
  • Gästhamnen har alla faciliteter för betalande gäster