Muddring

Muddring eller andra åtgärder i vattnet som syftar till att ändra vattnets djup eller läge (exempelvis grävning, sprängning, rensning) förändrar botten och kan negativt påverka de organismer som finns där.

Muddring klassas som vattenverksamhet och kräver tillstånd från Länsstyrelsen om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00