Muddring

Muddring eller andra åtgärder i vattnet som syftar till att ändra vattnets djup eller läge som till exempel grävning, sprängning, rensning förändrar livsmiljön på botten och kan påverka växter och djur negativt.

Muddring betraktas som vattenverksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen, om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information.

  • Telefon: 08 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby. Öppettider måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00.