Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta med eller utan VA-information.

Användningsområde

Man använder nybyggnadskartan som underlag för situationsplan i bygglovsansökan.

Vid bygglovsansökan för nybyggnation av exempelvis bostadshus, fritidshus och större ombyggnationer av befintliga byggnader krävs nästan alltid en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markdetaljer
 • Traktnamn
 • Fastighetsbeteckning
 • Väg med vägnamn
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Rättigheter
 • Arbetsfix
 • Gränspunkter med numrering
 • Gränspunktsbeskrivning
 • Sidlängder på fastigheten
 • Markhöjder
 • Teckenförklaring
 • Ritningsstämpel
 • Detaljplaneinfo (inom detaljplanelagt område)
 • Detaljplanenummer (inom detaljplanelagt område)
 • Vatten- och avloppsledningar med text från Roslagsvatten AB (om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA)

OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Nybyggnadskartan levereras på papper i A3-format i skala 1:500, samt digitalt i pdf- och dwg-format.

Giltighetstid

Nybyggnadskartans giltighetstid är begränsad till två år.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Normal leveranstid för nybyggnadskarta är cirka sex veckor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglovs- och GIS-enheten via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se