Primärkarta

Primärkarta används som underlag för situationsplan vid ansökan om bygglov för nybyggnad av mindre komplementbyggnad, attefallsåtgärd, mindre tillbyggnad och plank.

Kartan är inte kontrollerad i fält och kan sakna information om förändringar som tillkommit efter senaste uppdateringen. Det kan ha betydelse vid större åtgärder. I sådana fall kan en kompletterande mätning i fält eller till och med en nybyggnadskarta krävas.

Om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, så redovisas utdrag ur detaljplaneinformationen i kartan.

Vid attefallsåtgärd finns det dock inget krav på att redovisa detaljplanebestämmelser i kartan, även om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ange vid beställningen att ärendet gäller en attefallsåtgärd.

Primärkartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markdetaljer
 • Traktnamn och fastighetsbeteckningar
 • Vägar
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Servitut, gemensamhetsanläggningar, rättigheter
 • Gatuhöjder
 • Detaljplaneinformation (inom detaljplanelagt område)

  OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.

Primärkartan kan levereras som papperskopia i A3-format, skala 1:500, pdf- eller dwg-fil.

Giltighetstid

Primärkartans giltighetstid är begränsad till fem år.

Beställning via e-tjänst

Leveranstid

Normal leveranstid för primärkartan är cirka två veckor.

Kontaktinformation

Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på bygglovs- och GIS-enheten via Vaxholms stads växel eller e-post så hjälper vi till.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: bygglov@vaxholm.se