VA-karta

Från och med 2016-05-30 har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor tagit över beställningarna av VA-kartor.

På deras webbplats hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Beställning av karta, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats