Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att skydda din egendom mot väder och vind, men även ett förändrat klimat.

Kommunen ansvarar för att den egna verksamheten, infrastrukturen och framkomligheten på kommunens vägar fungerar. Men som fastighetsägare har du ett ansvar för att klimatsäkra din fastighet för skyfall, värme och havsnivåhöjning.

Förebyggande åtgärder kan till exempel vara att:

 • Täta tak, fönster, dörrar, sprickor i källargolv och luckor i takpappen.
 • Installera översvämningsskydd i källare, till exempel avstängningsbar golvbrunn och backventiler på avlopp.
 • Förvara inte värdefulla saker på golvet i källarförråd.
 • Bygg tak över källartrappor och garagenedfarter.
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade
  och i bra skick.
 • Se till att marken lutar från fastigheten och att dräneringen fungerar så att avrinning sker åt rätt håll.
 • Räkna med kommande havsnivåer om du utför byggnadsåtgärder på en strandtomt.
 • Behåll grönytor och träd på tomten som kan ta upp och infiltera regnvatten.
 • Planera för svalka och skugga genom att behålla och vårda stora träd på tomten, installera solskydd och markiser.