Lokala miljö- och klimatprojekt

Vaxholm har påbörjat arbetet med en attraktiv levande skärgårdsstad där resurser används hållbart och effektivt. Idag pågår stora och små miljö - och klimatprojekt inom alla förvaltningar.

I Vaxholm pågår bland annat följande projekt:

  • Baltic Sea City Accelerator Club
  • Östersjöinitiativet, ett samarbete mellan sju svenska kommuner/regioner
  • extern medborgardialog genom olika kampanjer som Earth Hour, Miljösmart i skärgården, Bilfri dag
  • Håll Sverige Rent - Skräpplockningskampanj
  • ekologisk mat i pedagogisk verksamhet
  • miljöcertifiering med Grön Flagg för pedagogiska verksamheter.