Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö.

Din hälsa ska inte påverkas negativt av vistelse i bostäder, skolor, förskolor eller på andra platser dit allmänheten har tillträde.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor bedriver tillsyn och kontroll av hälsoskyddsfrågor. Det omfattar allt från buller, fukt, lukt, radon och Legionella till enskilda avloppsanläggningar, strålning, badvattenkvalitet, luftkvalitet och hållande av djur inom detaljplanelagt område.

Radon

Radongaser finns i vår berggrund och kan komma in i bostaden via sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Det kan också komma från äldre byggnadsmaterial så kallad blåbetong.

Radon kan också komma in i bostaden via dricksvatten från djupborrade enskilda vattentäkter. Det kommunala dricksvattnet är inte radonhaltigt. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Radonmätning

Du kan beställa radonmätning. Antingen genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor via länkarna nedan, eller direkt från ett privat företag. Mätsäsongen är från 1 oktober till 30 april. Mättiden är helst tre månader men minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså sista februari.

Här kan du beställa radonmätning

Radonregistret

I radonregistret kan du ta del av de radonmätningar som skickats in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. I registret publiceras mätningar som är utförda 2009 eller senare i Täby och Vaxholm. Här hittar du radonregistret för Vaxholm Länk till annan webbplats..

Fukt, mögel och störande lukt

Oavsett om du bor i lägenhet eller ett eget hus är en bra bostadsmiljö viktig för att du ska trivas och må bra.

Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare som upplever problem med sin inomhusmiljö ska i första hand vända sig till fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller motsvarande för att undersöka problemen.

Om din fastighetsägare inte åtgärdar inomhusmiljöproblem kan du vända sig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor.

Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Öppettider: Måndag - fredag, klockan 08.00 - 16.30