Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö.

Din hälsa ska inte påverkas negativt av vistelse i bostäder, skolor, förskolor eller på andra platser dit allmänheten har tillträde.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor bedriver tillsyn och kontroll av hälsoskyddsfrågor. Det omfattar allt från buller, fukt, lukt, radon och Legionella till enskilda avloppsanläggningar, strålning, badvattenkvalitet, luftkvalitet och hållande av djur inom detaljplanelagt område.