Livsmedel

Södra Roslagens miljöinspektörer ansvarar för att regelbundet kontrollera att företagen i Vaxholms stad följer livsmedelslagstiftningens krav.

Målet med kommunens livsmedelskontroll är att de livsmedel som säljs och serveras ska kunna ätas utan att någon riskerar att bli sjuk. Kontrollerna ska också verka för att konsumenterna inte blir lurade i sitt val av livsmedel.

Livsmedelsföretagare ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. För att uppnå detta måste verksamheterna ha en bra lokal, fungerande arbetsrutiner och ett bra system för egenkontroll.

Om du blivit matförgiftad

Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat du köpt i mataffären, på restaurang eller vid någon tillställning i Vaxholm? Gör en anmälan om misstäkt matförgiftning via SRMH:s e-tjänst på Täby kommuns hemsida.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor.

Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Öppettider: Måndag - fredag, klockan 08.00 - 16.30