Magnetfält

Varje dag exponeras vi för olika typer av magnetfält, även kallade elektromagnetiska fält.

I våra hem använder vi elektriska apparater som ger upphov till magnetfält. I princip överallt kan man mäta upp radiovågor från TV- och radiosändningar, trådlösa datornätverk eller basstationer för mobiltelefoni.

Vid exponering av låga nivåer av elektromagnetiska fält, under Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden, finns det inga säkerställda hälsorisker.

För att läsa mer om aktuella forskningsrapporter rekommenderar vi att du vänder dig till Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.. Deras roll och ansvar är att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information.

Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00