Muddring

Muddring eller andra åtgärder i vattnet som syftar till att ändra vattnets djup eller läge (exempelvis grävning, sprängning, rensning) förändrar botten och organismer som lever där dör eller försvinner.

Muddring klassas som vattenverksamhet och kräver tillstånd från Länsstyrelsen om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras.