Kullö

Här hittar du gällande detaljplaner för Kullö.

Detaljplan för del av Kullö 1:1, med mera. Planen antogs 19 juni 2000 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 20 juli 2000.

Ändring av detaljplan för fastigheten Kullö 1:14, Ädp 367, genom tillägg till detaljplan 367, antogs av kommunfullmäktige 20 juni 2011 och vann laga kraft den 13 juli 2011.

Dokument

Detaljplan för del av Kullö 1:1, etapp 2. Dp 364 antogs 30 september 2002 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 30 januari 2003.

Ändring av detaljplan för Kullö 1:1 med flera, etapp 2, ändrad detaljplan 364, genom tillägg till detaljplan 364, antogs av kommunfullmäktige 30 september 2013 och vann laga kraft 30 oktober 2013.

Planområdet för dp 364/ ändradetaljplan 364 ligger i den södra delen av Kullön mellan befintliga bostäder och Söderkullasundet, väster om Stockholmsvägen.

Dokument

Detaljplan för Östra Kullön, del av Kullö 1:21, med flera fastigheter. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 8 april 2013 och vann laga kraft 14 maj 2013.

Dokument

Detaljplan för del av Kullö 1:1 och 1:2, Norrkulla gård. Planen antogs 29 november 2004 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 9 juni 2005.

Delar av planområdet omfattas av naturreservat för västra Kullön, vilket påverkar markanvändningen.

Dokument

Detaljplan för del av Kullö 1:1. Planen vann laga kraft 26 juni 1998.

Dokument