Resarö

Här hittar du gällande detaljplaner för Resarö.

Detaljplanen för Storäng östra antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Mark- och miljööverdomstolen meddelade beslut den 19 mars 2021. Planen vann laga kraft den 19 mars 2021.

Dokument

Detaljplanen för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) antogs av kommunfullmäktige den 16 november 2020. Mark- och miljödomstolen avslog överklagande i dom den 12 mars 2021. Planen vann laga kraft den 6 april 2021.

Dokument

Detaljplan för del av Ytterby, Ytterbystrand, med mera. Planen antogs 6 mars 2006 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 6 september 2007.

Dokument

Detaljplan för del av Ytterby, Ytterbyudd, med mera. Planen antogs 6 mars 2006 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 11 oktober 2007.

Dokument

Detaljplan för Överby 29:53, med flera fastigheter. Planen antogs 5 februari 2007 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 8 mars 2007.

Dokument

Detaljplan för del av Överby, Dalstigen, med mera. Planen antogs 21 november 2005 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 21 februari 2007.

Dokument

Detaljplan för del av Ytterby och Överby, Björkviken, med mera. Planen antogs 19 december 2005 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 21 februari 2007.

Dokument

Detaljplan för del av Ytterby 4:583 med flera fastigheter, Lilläng. Planen antogs 3 november 2003 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 9 april 2004.

Dokument

Detaljplan för del av Överby, Buskudden, med mera. Planen antogs 19 december 2005 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2 november 2006.

Dokument

Detaljplan för del av Ytterby 4:177, med flera fastigheter. Planen antogs 31 maj 1999 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 1 juli 1999.

Dokument

Detaljplan för del av Överby, Lövudden, med mera. Planen antogs 23 januari 2006 och vann laga kraft 27 mars 2008 med smärre ändringar vad gäller vägmarken.

Dokument

Detaljplan för del av fastigheten Ytterby 4:583 med flera fastigheter, Sundelinska tomten. Planen antogs 26 november 1990 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 8 juli 1991. Därefter har ändring av planen gjorts som vann laga kraft 10 april 2006. Ändringen avser bland annat tillåten minsta tomtstorlek.

Dokument

Detaljplan för Ytterby 4:684. Planen antogs 3 maj 1988 av BN och vann laga kraft den 3 juni 1988.

Dokument

Stadsplan för Ytterby 4:289 med flera fastigheter på Resarö (skola - förskola). Planens fastställelsedatum är 8 april 1980.

Dokument

Stadsplan för området kring Ytterby Gård på Resarö. Planens fastställelsedatum är 29 november 1971.

Dokument