Rindö

Här hittar du gällande detaljplaner för Rindö.

Dp 400, Rindö hamn etapp 2

Detaljplan för Rindö hamn etapp 2, inom Oskar-Fredriksborg. Detaljplanen för Rindö hamn etapp 2, inom Oskar-Fredriksborg antogs av kommunfullmäktige 22 februari 2016. Planen vann laga kraft 18 mars 2016.

Dokument

Dp 394, Rindö hamn

Detaljplan för östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg. Detaljplanen för östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg antogs av kommunfullmäktige 16 april 2012 och vann laga kraft 26 mars 2013.

Dokument

Dp 363, Rindö 2:202 och del av Rindö 2:162

Detaljplan för Rindö 2:202 och del av Rindö 2:162. Planen antogs 27 november 2000 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 29 december 2000.

Dokument

Dp 362, Rindö 3:300 och del av Rindö 3:10

Detaljplan för Rindö 3:300 och del av Rindö 3:10. Planen antogs 8 september 1999 av MSBN och vann laga kraft 1 oktober 1999.

Dokument

Dp 352, Rindö 2:48 och 2:49

Detaljplan för Rindö 2:48 och 2:49, med mera. Planen antogs 27 november 2000 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 29 december 2000.

Dokument

Dp 350, Rindö 3:211

Detaljplan för Rindö 3:211. Planen vann laga kraft 11 november 1999.

Dokument

Dp 349, Rindö 2:50 och Rindö 2:162

Detaljplan och planupphävande för del av fastigheterna Rindö 2:50 och Rindö 2:162. Planen vann laga kraft 29 januari 1998.

Dokument

Dp 332, del av Rindö 2:161

Detaljplan för del av Rindö 2:161, med mera. Planen vann laga kraft 18 februari 1992.

Dokument

Dp 324, Rindö Centrum

Detaljplan för del av fastigheten Rindö 3:79 (Rindö Centrum). Planen antogs 22 april 1991 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 21 maj 1991.

Dokument

Dp 323, Östra Rindö

Detaljplan för Rindö 3:255, med mera (Östra Rindö). Planen antogs 30 november 1992 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 30 september 1993.

Delar av detaljplanen ersätts av detaljplan 394, detaljplan för Östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg.

Dokument

Dp 310, del av Rindö 3:65

Detaljplan för del av Rindö 3:65. Planen antogs 19 juni 1989 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 18 juni 1992.

Dokument

Dp 309, Rindö 3:19

Detaljplan för Rindö 3:19, med mera. Planen antogs 13 juni 1988 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 6 juli 1988.

Dokument

Dp 287, Vegaområdet, stadsäga 113 K

Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Vegaområdet, stadsäga 113 K, med flera fastigheter på Rindö. Planens fastställelsedatum är 29 april 1981.

Dokument

Dp 276, Stadsägorna 86 H och 86 I

Ändring av byggnadsplan för Rindö stadsägorna 86 H och 86 I, med flera fastigheter. Planens fastställelsedatum är 16 maj 1979.

Dokument

Dp 222, Stadsägorna 61-97

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för stadsägorna 61-97, med flera fastigheter på Rindö i Vaxholms stad.

Ursprunglig beteckning på planen är detaljplan 163. Plankartan till dp 163 gäller, endast bestämmelserna har ändrats. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

Dokument

Dp 221, Stadsägorna 61-97

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för stadsägorna 61-97, med flera fastigheter, på Rindö i Vaxholms stad.

Ursprunglig beteckning på planen är detaljplan 147. Plankartan till detaljplan 147 gäller, endast bestämmelserna har ändrats. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

Dokument

Dp 220, Stadsägan 146 C

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för stadsägan 146 C, med flera fastigheter, på Rindö i Vaxholms stad.

Ursprunglig beteckning på planen är detaljplan 137. Plankartan till detaljplan 137 gäller, endast bestämmelserna har ändrats. Planens fastställelsedatum är 27 maj 1971.

Dokument

Dp 214, Vegaområdet

Byggnadsplan för det så kallade Vegaområdet, stadsäga 113 A, B, 118, med flera fastigheter, på Rindö i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 13 november 1970.

Dokument

Dp 173, Stadsägorna 174, 174I

Byggnadsplan för stadsägorna 174, 174I, med flera fastigheter, på Rindö i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 16 maj 1966.

Dokument

Dp 163, Stadsägorna nr 61-97

Detaljplan för Stadsägorna nr 61-97 med flera fastigheter. Detaljplanens bestämmelser har ändrats genom detaljplan 222.

Dp 147, Stadsägorna nr 61-97

Byggnadsplan för fritidsområdet och stadsägorna nr 61-97, med flera fastigheter, på Rindö i Vaxholms stad.

Detaljplanens bestämmelser har ändrats genom detaljplan 221.

Dp 137, Stadsägan 146 C samt delar av stadsägorna 140 och 141+146

Byggnadsplan för stadsägan 146 C samt delar av stadsägorna 140 och 141+146 på Rindö inom Vaxholms stad.Detaljplanens bestämmelser har ändrats genom detaljplan 220.

Avstyckningsplan 29, Norra Rindöbaden

Avstyckningsplan för norra Rindöbaden. Planens ursprungliga fastställelsedatum är 27 januari 1947. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser. Ändringen vann laga kraft 28 maj 2007.

Dokument

Avstyckningsplan 26, Holsängen

Avstyckningsplan för Holsängen.

Planens ursprungliga fastställelsedatum är 6 december 1949. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser. Ändringen vann laga kraft 28 maj 2007.

Dokument

Avstyckningsplan 22, Getberget

Avstyckningsplan för Getberget. Planens ursprungliga fastställelsedatum är 22 december 1941. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser.

Ändringen vann laga kraft 15 september 2007.

Dokument

Avstyckningsplan 19, del av Karlshill

Avstyckningsplan för del av Karlshill. Planens ursprungliga fastställelsedatum är 19 juni 1939. Den har därefter ändrats genom tillägg av bebyggelsereglerande bestämmelser.

Ändringen vann laga kraft 28 december 2007.

Dokument