Vaxön

Här hittar du gällande detaljplaner för Vaxön.

Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för lägerhöjden 1 och 2.

Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för lägerhöjden 1 och 2 antogs av kommunfullmäktige 19 februari 2018. Planen vann laga kraft 21 mars 2018.

Dokument

Detaljplan för Strand 2, Tullhuset 3, med mera.

Planen vann laga kraft 3 oktober 1996. Därefter har ändring av planen gjorts. Ändringen vann laga kraft 22 december 1999.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:13 (Stabsområdet).

Planen vann laga kraft 22 maj 1997. Därefter har ändring av planen gjorts som vann laga kraft den 11 juli 2001. Ändringen avser bland annat ändrad användning till skola för villan på udden i Johannesbergsparken.

I delar av det västra planområdet gäller nu detaljplan 406 Söderfjärdsskolan, som vann laga kraft 11 december 2015.

Dokument

Detaljplanen för del av Lägret antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2023. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står fast. Planen vann laga kraft den 29 november 2023.

Dokument

Detaljplanen för Kulan 6 antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2019. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står fast. Planen vann laga kraft den 21 september 2020.

Dokument

Detaljplanen för domaren 15 antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2023. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står fast. Planen vann laga kraft den 21 februari 2024.

Dokument

Detaljplanen för Styrmannen 4 antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2017. Planen vann laga kraft den 18 mars 2017.

Dokument

Detaljplan för Norrberget.

Detaljplanen för Norrberget antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Mark- och miljööverdomstolen meddelade beslut den 26 juni 2020. Planen vann laga kraft den 26 juni 2020.

Detaljplanen för Söderfjärdsskolan antogs av kommunfullmäktige 16 november 2015. Planen vann laga kraft 11 december 2015.

Dokument

Detaljplanen för Skutvikshagen antogs av kommunfullmäktige 16 december 2013. Planen vann laga kraft 15 april 2014.

Dokument

Detaljplanen för Pålsundsstrand antogs av kommunfullmäktige 8 april 2013. Planen vann laga kraft 20 september 2013.

Dokument

Detaljplan för Lotsen 3-7.

Detaljplanen för del av kvarteret Lotsen antogs av kommunfullmäktige 17 september 2012 och vann laga kraft 16 oktober 2012.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:14 med Vaxö idrottsplats och flera fastigheter.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 23 november 2009 och vann laga kraft 26 mars 2010.

Dokument

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 11 oktober 2010 och vann laga kraft 11 november 2010.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:98 och Vaxön 1:81, Officersparken.

Planen antogs 15 mars 2004 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 29 september 2005.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:81, söder om Utkiken 4. Planen antogs 25 oktober 2004 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 22 november 2004.

Dokument

Detaljplan för kvarter Styrmannen. Planen antogs 13 oktober 2003 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 11 november 2004.

Dokument

Detaljplan för Rådhuset 3. Planen antogs 18 juni 1999 av MSBN och vann laga kraft 10 juli 1999.

Dokument

Detaljplan för Mars 8. Planen antogs 8 juni 1999 av MSBN och vann laga kraft 11 november 1999.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:81, Matrosen. Planen antogs 27 april 1999 av MSBN och vann laga kraft 2 december 1999.

Dokument

Detaljplan för del av kvarter Bergshyddan. Planen vann laga kraft 28 december 1998.

Dokument

Detaljplan för del av fastigheten Domaren 8. Planen vann laga kraft 21 maj 1998.

Dokument

Detaljplan för Vega 10 och 11. Planen antogs den 2 december av stadsbyggnadsnämnden och vann laga kraft 2 januari 2009.

Dokument

Detaljplan för Vaxön 1:15 med flera fastigheter (Fredriksstrand). Planen vann laga kraft 18 november 1996.

Dokument

Detaljplan för kvarter Vattentornet, med mera. Planen vann laga kraft 3 april 1998.

Dokument

Detaljplan för del av länsväg 274. Planen vann laga kraft 4 maj 1995.

Delar av planen, området vid Östra Kullön, har ersatts av detaljplan 387.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:81, Framnäshagen. Planen antogs 17 juni 2002 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 12 juli 2002.

Dokument

Detaljplan för del av kvarter Rådhuset, med mera, Planen antogs 25 november 1991 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 18 juni 1992.

Dokument

Detaljplan för fastigheten Norrberget 22. Planen antogs 5 februari 1991 av BN och vann laga kraft 24 oktober 1991.

Dokument

Detaljplan för kvarter Konstapeln, med mera. Planen antogs 23 april 1990 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 13 september 1990.

Dokument

Detaljplan för Fredriksberg, med mera. Planen antogs den 18 juni 1990 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 8 november 1990.

Delar av detaljplanen har ersatts. Fastigheterna söder om Fredriksstrandsvägen har ersatts av detaljplan 347 och detaljplanens östra del har ersatts av detaljplan 398.

Dokument

Detaljplan för område öster om kvarter Alfågeln (del av Vaxön 1:26). Planen antogs 30 maj 1994 av BN och vann laga kraft 23 mars 1995.

Dokument

Detaljplan för kvarter Kulan, med mera. Planen antogs 19 juni 1989 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 21 december 1989.

Dokument

Detaljplan för del av Vaxön 1:81 (Lägerhöjden). Planen antogs 13 juni 1988 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 16 mars 1989.

Dokument

Ändring och utvidgning av stadsplan för kvarter Nordan, Norrskär, Saxaren, Storskär, Västan och del av Vaxön 1:14 (Kullaskogen) samt del av Vaxön 1:26 och 1:38 (Eriksömaren).

Planens fastställelsedatum är 25 februari 1988.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarter Timmermannen och del av Vaxön 1:8.

Planens fastställelsedatum är 22 maj 1987.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarter Yxan, Sågen, Hammaren, med mera.

Planens fastställelsedatum är 5 maj 1987.

Dokument

Ändring av stadsplanen för Vaxön 1:97 och 1:98 (Officersparken) i Vaxholm.

Planens fastställelsedatum är den 1 april 1987.

Den södra delen av Officersparken har ersatts av detaljplan 375.

Dokument

Ändring av stadsplanen för Vaxön 1:99 och del av Vaxön 1:1 (Kronudden).

Planens fastställelsedatum är den 26 mars 1987.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteret Vaktkarlen och del av kvarteret Domaren.

Planens fastställelsedatum är den 25 mars 1987.

Delar av fastigheten Domaren 8 har ersatts av detaljplan detaljplan 353.

Dokument

Ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret Lekhagen samt del av Vaxön 1:81.

Planens fastställelsedatum är 27 mars 1985.

Dokument

Byggnadsplan för del av Vaxön 1:13.

Planens fastställelsedatum är 14 februari 1984.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteren Yxan, Sågen och Hammaren med flera fastigheter i Vaxholm.

Planens fastställelsedatum är 29 november 1983.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteren Gullvivan och Blåsippan, med mera.

Planens fastställelsedatum är 20 juli 1983.

Delar av detaljplanen, väg 274, har ersatts av detaljplan 339.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteren Sockenstugan och Artilleristen, samt del av stadsäga 50.

Planens fastställelsedatum är 13 juli 1982.

Dokument

Ändring av stadsplanen för del av stadsäga 3 T.

Planens fastställelsedatum är 29 oktober 1981.

Dokument

Ändring av stadsplan för del av stadsägan 1 K, Lägerhöjden (ny förskola).

Planens fastställelsedatum är 7 februari 1980.

Dokument

Ändring av stadsplanen för nya Griftesgården och kvarteret Landstinget, med mera.

Planens fastställelsedatum är 11 januari 1980.

Området norr om Eriksövägen har ersatts av detaljplan 399 och östra delen, Framnäshagen, har ersatts av detaljplan 333.

Dokument

Ändring av stadsplanen för Norrberget (tomterna nr 22, 23 och 27 samt stadsägorna 1 K och 50).

Planens fastställelsedatum är 6 december 1978.

Fastigheten Norrberget 22 har ersatts av detaljplan 327.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteren Fotbollen, Spaden, med mera.

Planens fastställelsedatum är 5 september 1975.

Detaljplanen gäller enbart för fastigheterna Ingenjören 19, 25 och 26. Övriga delar av detaljplanen har ersatts av detaljplan 319 och detaljplan 390.

Dokument

Stadsplaneändring för kvarteret Rådmannen, med mera.

Planens fastställelsedatum är 24 juli 1973.

Dokument

Stadsplan för del av steg 3 samt ändring av plan för kvarteret Rydbolund, med mera.

Planens fastställelsedatum är 11 maj 1973.

Dokument

Stadsplan för kvarteret Timmermannen i Vaxholms stad.

Planens fastställelsedatum är 30 juni 1971.

Dokument

Ändring av stadsplan för del av stadsäga 3T

Planens fastställelsedatum är den 20 november 1969.

Detaljplanen nordöstra del, Pålsundsvägen, har ersatts av dp 398.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteret Badhuset, med fler fastigheter.

Planens fastställelsedatum är 8 maj 1969.

Dokument

Ändring av stadsplanen för Östra Skutvikshagen, med mera. Planens fastställelsedatum är den 21 februari 1969.

Den östra delen av detaljplanen har ersatts av detaljplan 383 och den södra delen av detaljplan 280.

Dokument

Ändring av stadsplanen för Söderhamnen och Västerhamnen, med mera. Planens fastställelsedatum är 29 mars 1968.

Delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner. Kvarteret Konstapeln har ersatts av detaljplan 320. Fastigheten Matrosen 15 och parkeringen har ersatts av detaljplan 357 och Parkgatan av detaljplan 375.

Dokument

Ändring av stadsplanen för stadsägan 3 C jämte del av stadsäga 3 A och kvarteret Björken i Vaxholms stad.

Planens fastställelsedatum är 8 mars 1968.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteren Kornknarren, Korsnäbben, Roskarlen, Piparen med flera fastigheter, samt del av stadsäga 3T.

Planens fastställelsedatum är 13 oktober 1967.

Dokument

Utvidgning av stadsplanen för del av stadsäga 3 T i Vaxholms stad (tillägg genom detaljplan 178).

Planens fastställelsedatum är 25 juli 1966. Planen har därefter fått tilläggsbestämmelser genom dp 178, antagna den 27 september 1966. Tilläggen finns redovisade i bestämmelserna.

Fastigheten Bävern 1 har ersatts av detaljplan 291. Vattenområdet i detaljplanen har ersatts av detaljplan 389.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteret Tullbommen, med mera inom Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 17 augusti 1964.

Cronhamnsplan har ersatts av detaljplan 249 och den allmänna platsmarken i detaljplanens norra del har ersatts av detaljplan 302.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteret Domaren och kvarteret Vaktkarlen i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 7 augusti 1964.

Delar av detaljplanen, fastigheterna Domaren 8,15 och 15, har ersatts av detaljplan 301 och detaljplan 353.

Dokument

Ändring av stadsplanen för del av stadsägan 3 T i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 8 november 1963.

Den sydöstra delen av detaljplanen har ersatts av detaljplan 318.

Dokument

Utvidgning av stadsplan för del av stadsäga 3 i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 5 november 1962.

Stora delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner. Ta hjälp av Vaxholmskartan för att enkelt få reda på vilka delar som fortfarande är gällande.

Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteret Hamnen, med mera, i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 2 augusti 1962.

Dokument

Stadsplan för nya Stockholmsvägen, sträckan mellan kvarteret Kulan och kvarteret Timmermannen i Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 29 juni 1962.

Stora delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner. Ta hjälp av Vaxholmskartan för att enkelt få reda på vilka delar som fortfarande är gällande.

Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.

Dokument

Stadsplan för del av kvarteret Björken, Blynäshagen, stadsägorna 3A, 3C och 3R i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 8 december 1960.

Den södra delen av detaljplanen har ersatts av detaljplan 186, detaljplan 298 och detaljplan 305.

Dokument

Ändring av stadsplan för del av kvarteret Byggmästaren i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 10 juli 1959.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteret Ceres i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 20 december 1958.

Dokument

Ändring av stadsplan för Vaxholms stad för ordnande av tillfart till nya färjeläget vid Västerhamnen. Planens fastställelsedatum är 20 januari 1958.

Delar av detaljplan har ersatts av andra detaljplaner detaljplan 375 och detaljplan 188. Detaljplanen gäller för delar av fastigheten Sommarvilan 1 och norra delen av Parkgatan.

Dokument

Ändring av stadsplan för delar av kvarteren Vasen och Taltrasten i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 4 april 1956.

Dokument

Ändring av stadsplan för del av kvarteret Kyrkan i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 16 december 1955.

Delar av detaljplanen har ersatts av detaljplan 296.

Dokument

Ändring av stadsplan för del av kvarteret Skepparen i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 5 oktober 1955.

Dokument

Stadsplan för stadsägan 3A, med flera fastigheter, i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 15 januari 1954.

Stora delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner. Detaljplanen gäller för kvarteret Släggan, Diskusen och Klubban.

Dokument

Ändring av stadsplan för kvarteret Vasen i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 9 november 1953.

Delar av detaljplanen har ersatts av detaljplan 75.

Dokument

Stadsplaneändring för kvarteret Rudan i Vaxholm, detaljplan nr 8. Planens fastställelsedatum är 1 februari 1952.

Dokument

Ändring av stadsplanen för Lägerhöjden i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 29 juni 1950.

Detaljplanens västra del har ersatts av detaljplan 308 och detaljplan 283. I plankartans västra del har den allmänn plats, park ersatts av detaljplan 197 och detaljplan 383.

Dokument

Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Fyrverkaren i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 22 juni 1945.

Dokument

Stadsplanebestämmelser för Lägerhöjden, med mera, i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 16 mars 1945.

Stora delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner (detaljplan 36, detaljplan 283 och detaljplan 308). Detaljplanen gäller för kvarteret Kasinot.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteret Terra Nova i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 1 december 1944.

Den nordöstra delen av detaljplanen har ersatts av dp 36. Den vöstra delen samt fastigheten Terra Nova 7 har ersatts av detaljplan 345.

Dokument

Ändring av stadsplanen för kvarteret Timmermannen i Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 23 oktober 1942.

Dokument

Ändring av stadsplanebestämmelser för del av Vaxholm. Planens fastställelsedatum är 3 november 1939.

Stora delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner. Ta hjälp av Vaxholmskartan för att enkelt få reda på vilka delar som fortfarande är gällande.

Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.

Dokument

Stadsplanebestämmelser för kvarteren Rudan, Rådmannen, Kilen och Kronan samt del av kvarteret Hamnen, med mera, i Vaxholm.

Planens fastställelsedatum är 7 juli 1939.

Dokument

Ändring av detaljplan 1, kvarter Kassören och Nybyggaren. Planens fastställelsedatum är 23 juli 1937.

Delar av detaljplanen har ersatts av detaljplan 248.

Dokument

Ändring av detaljplan 1, kvarter Sommarvilan, med flera fastigheter. Planens fastställelsedatum är 17 april 1936.

Stora delar av detaljplan har ersatts av andra detaljplaner. Detaljplanen är fortfarande gällande för områden norr och söder om Östra Ekuddsgatan.

Dokument

Ändring av detaljplan 1, kvarter Byggmästaren. Planens fastställelsedatum är 6 augusti 1932.

Dokument

Ändring av detaljplan 1, kvarter Tallen och Trädgårdsmästaren. Planens fastställelsedatum är 6 augusti 1932.

Plankartan för detaljplan 3 ersätter plankartan för detaljplan 1 i vissa delar. I de delar som ligger utanför kartbilden i detaljplan 3 gäller fortfarande plankartan för detaljplan 1. Bestämmelserna från detaljplan 1 gäller fortfarande i sin helhet.

Dokument

Stadsplan för Vaxholms stad. Planens fastställelsedatum är 22 januari 1926.

Stora delar av detaljplanen har ersatts av andra detaljplaner. Ta hjälp av Vaxholmskartan för att enkelt få reda på vilka delar som fortfarande är gällande.

Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.

Dokument