Dp 419, Rindö hamn etapp 4

Detaljplan för Rindö hamn etapp 4, inom Oskar-Fredriksborg.

Bilden visar området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Aktuellt

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 15 juni 2017 i uppdrag att påbörja planläggning av del av fastigheten Rindö 3:378 inom Rindö hamn, del av Oskar Fredriksborg.

Bakgrund

Planområdet ligger på den östra sidan av Rindö. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Rindö 3:378. Syftet med planarbetet är att tillskapa bostäder i Rindö hamn.

Kontaktinformation

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor. Ange ärendenummer: KS 2017/110.214.

Lina Bergdahl, projektledare exploatering
E-post: exploatering@vaxholm.se

Maria Grahm, planarkitekt
E-post: plan@vaxholm.se

Du kan också nå oss via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00