Dp 419, Rindö hamn etapp 4

Detaljplan för Rindö hamn etapp 4, inom Oskar-Fredriksborg.

Bilden visar området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Området inom Oskar-Fredriksborg som planprojektet avser.

Aktuellt

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 15 juni 2017 i uppdrag att påbörja planläggning av del av fastigheten Rindö 3:378 inom Rindö hamn, del av Oskar Fredriksborg. Den 25 mars 2021 förnyades planuppdraget av Kommunstyrelsen. 

Bakgrund

Planområdet ligger på den östra sidan av Rindö. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Rindö 3:378. Syftet med planarbetet är att tillskapa bostäder inom Oskar Fredriksborg.

Kontaktinformation

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor. Ange ärendenummer: KS 2017/110.214.

Lina Bergdahl, projektledare exploatering
E-post: exploatering@vaxholm.se

Maria Grahm, planarkitekt
E-post: plan@vaxholm.se

Du kan också nå oss via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00