Program för detaljplanering för Vaxön

Syftet med programmet är att i enlighet med översiktsplanen möjliggöra en utveckling så att Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser och service. Programmet redovisar på en översiktlig nivå var ny bebyggelse på Vaxön kan planeras.

Status i ärendet

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-03-11 att programsamråd skulle genomföras och programsamråd pågick under tiden 7 april – 1 juni 2015. Just nu pågår inget arbete med programmet.

Kontaktinformation

Upplysningar om detaljplaneringen för Vaxön lämnas av plan- och exploateringsenheten. Du når oss via Vaxholms stads växel eller e-post.

E-post: plan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00

Programmet kan också rekvireras från stadsbyggnadsförvaltningen.