Program för Rindö smedja

Program för detaljplan för Rindö smedja.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett program för den västra delen av Rindö (Rindö smedja). Syftet med programmet är att pröva hur området kan utvecklas till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.

Området omfattar Fortifikationsverkets mark på västra Rindö, varvsområdet öster om färjeläget och området kring Rindö redutt, norr om färjeläget.

Status i ärendet

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 10 maj 2012 att program för Rindö smedja skulle tas fram. Programsamråd hölls under hösten 2015. Arbete pågår med att bearbeta förslaget.